Social skævhed i frafaldssandsynligheden på universitetet

27-09-2021

Specialet undersøger den sociale skævhed i forhold til frafald på danske universiteter ved at se på sammenhængen mellem forældres uddannelsesniveau og studerendes frafald inden for de første to år på universitetet. I specialet indgår data fra studerende i 2016 0g 2017.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2021

Anden information: Dette er et speciale skrevet i samarbejde med EVA. Specialet er skrevet af cand. polit. Anne Kristine Tiedemann Skovbon, som var tilknyttet EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) som specialestuderende i efteråret 2020. Læs mere om mulighederne for specialesamarbejde med EVA her.

Relateret indhold

Bella Marckmann
Chefkonsulent
Videregående uddannelse