Kompetenceudvikling i praksis 2.0

21-09-2021

Rapporten formidler resultaterne af den afsluttende evaluering af udviklingsprojektet 'Kompetenceudvikling i praksis' (KUP), som har fundet sted i Guldborgsund og Lolland Kommuner i perioden 2016-2020. Evalueringen viser bl.a., at såkaldte praksisvejledere har styrket teamsamarbejdet.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2021

ISBN: (www) 978-87-7182-503-9

Opdragsgiver: A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole