Læreres uddannelse og efteruddannelse

Andelen af uddannede lærere i grundskolen daler , og der er store forskelle i landets kommuner på, hvor stor en andel af lærerne der er uddannede. Find overblik over kompetencedækningen i grundskolen her - og få inspiration til, hvordan man som leder bedst kan støtte nyuddannede lærere i overgangen fra uddannelse til job. 

Artikel

Inspiration fra viden og praksis: Sådan støtter skoler og kommuner nyuddannede lærere

Mentorordninger, undervisningsobservation og introforløb. Det er nogle af de indsatser, som nyuddannede lærere kan have gavn af i deres første job. I et nyt katalog, udarbejdet med tæt involvering af nyuddannede lærere og kommunale forvaltninger, deler EVA viden fra forskning og erfaringer fra praksis om, hvordan skoler og kommuner kan støtte nye lærere til en bedre start på lærergerningen.

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole

Alle artikler om læreres uddannelse og efteruddannelse

Vis flere

Alle debatindlæg om læreres uddannelse og efteruddannelse

Udgivelser om læreres uddannelse og efteruddannelse