Inspiration til bedre elevtrivsel på erhvervsuddannelserne

12-10-2021

I dette materiale giver EVA inspiration til, hvordan du, der er leder eller medarbejder på en erhvervsuddannelse, kan arbejde med at styrke elevernes trivsel - og dermed forebygge frafald. Dyk fx ned i, hvordan I med god klasseledelse, stærke faglige og sociale fællesskaber og gode overgange i løbet af uddannelsen kan styrke elevernes trivsel og motivation. I materialet finder I også en række konkrete eksempler fra andre uddannelser og spørgsmål, der inspirerer til en faglig dialog om jeres egen praksis.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2021

ISBN: (www) 978-87-7182-567-1

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Kristine Hecksher
Chefkonsulent
Ungdomsuddannelse