Brugen af Ordblindeundervisning for voksne (OBU)

04-10-2021

Denne rapport belyser udviklingen i brugen af Ordblindeundervisning for voksne (OBU) i perioden 2010-2019. Rapporten belyser også udviklingen i deltagerprofilen på OBU med hensyn til uddannelsesbaggrund, alder, køn, arbejdsmarkedstilknytning og herkomst, samt udviklingen i OBU-deltagernes brug af anden uddannelse før og efter OBU.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2021

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Maria Thiemer
Seniorkonsulent
Voksen- og efteruddannelse