Ordblindeundervisning for voksne (OBU)

Ca. 250.000 voksne danskere anslås at være ordblinde, men kun en lille del af disse deltager i ordblindeundervisning for voksne (OBU). EVA har undersøgt brugen af Ordblindeundervisning for voksne (OBU) siden 2010 og du finder vores udgivelser samlet her.

Artikel

Færre og færre deltager i ordblindeundervisning

Antallet af ordblinde voksne, der deltager i ordblindeundervisning, er faldet markant siden 2013. Det viser en analyse fra EVA. Det er særligt mænd, som ikke længere bruger undervisningstilbuddet, selvom forskning peger på, at flere mænd end kvinder er ordblinde.

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse

Alle artikler om ordblindeundervisning for voksne (OBU)

Vis flere

Alle udgivelser om ordblindeundervisning for voksne (OBU)

Vis flere