Geografiske mønstre i universitetsstuderendes optag og søgning

25-11-2021

Denne rapport kortlægger, hvor i Danmark der er udbud af universitetsuddannelser, og hvor der er tomme pladser. Rapporten afdækker også, hvor geografisk bredt de universitetsstuderende søger, og hvordan studerende med henholdsvis høje og lave karaktergennemsnit fra gymnasiet søger og fordeler sig rent geografisk. Rapporten bygger på registerdata, hovedsageligt fra årene 2009-2019.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2021

ISBN: (www) 978-87-7182-582-4

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Andreas Pihl Kjærsgård
Seniorkonsulent
Videregående uddannelse