Måleredskaber i dagtilbud

11-03-2021

Her får I en håndbog, der hjælper jer til at vurdere og vælge redskaber til måling af det pædagogiske læringsmiljø, generel udvikling, sansemotorisk udvikling, socioemotionel udvikling, begyndende matematisk opmærksomhed og sproglig udvikling. Måling af læringsmiljøkvaliteten eller af det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse er én blandt mange muligheder for at understøtte den professionelle pædagogiske praksis og kan indgå som led i den løbende evaluering i hverdagen.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2021

ISBN: 978-87-7182-568-8 (pdf)

Opdragsgiver: EVA

Anden information: 2. udgave

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Line Buer Bjerre
Chefkonsulent
Dagtilbud for børn