Hvordan understøtter skoleledelsen bedst arbejdet med ordblinde elever?

22-03-2021

I notatet undersøger EVA, hvordan skoleledelsen bedst understøtter arbejdet med ordblinde elever. Notatet peger på, at skoleledelsen må prioritere skolens arbejde med ordblinde elever, sikre rammerne for læsevejlederens opgaver, og at kompetenceudvikling af alle lærere i alle fag må prioriteres.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2021

ISBN: 978-87-7182-507-7 (pdf)

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut, EVA

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

En del af:

Ordblinde elever

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole