Ordblinde elever

Ordblindhed, også kendt som dysleksi, er en indlæringsvanskelighed, der påvirker evnen til at læse og stave. Ordblinde børn og unge har vanskeligheder med at genkende bogstaver, forstå ord og stave dem korrekt. Ordblindhed er ofte arvelig. Her får du viden om, hvordan ordblindhed kan påvirke elevernes skolegang, og inspiration til, hvordan vi kan skabe et godt læringsmiljø elever for elever med ordblindhed.

Artikel

Hedensteds læsevejledere bliver klogere i lokale netværk

Lokale netværk for læsevejledere og en kommunal handleplan er et vigtigt redskab for læsevejledernes arbejde i Hedensted Kommune. Dorthe Klint Petersen, der er audiologopæd og ekspert i børns læsning og ordblindhed, fortæller, hvordan handleplan og netværk bedst kan gavne indsatsen for ordblinde elever

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole

Alle artikler om ordblinde elever

Vis flere

Alle debatindlæg om ordblinde elever

Udgivelser om ordblinde elever