Hvordan kan skolen understøtte samarbejdet med forældre til ordblinde elever?

22-03-2021

I notatet undersøger EVA, hvordan skolen kan understøtte samarbejdet med forældre til ordblinde elever. Notatet peger på, at skoleledelsen må sikre tydelige retningslinjer for forældresamarbejdet, at ordblinde elever og deres forældre har brug for en kontaktperson, og at forældrekurser er en vigtig del af arbejdet med ordblinde elever.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2021

ISBN: 978-87-7182-509-1 (pdf)

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut, EVA

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

En del af:

Ordblinde elever

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole