Hvordan kan kommunale forvaltninger støtte op om skolers arbejde med ordblinde elever?

22-03-2021

I notatet undersøger EVA, hvordan kommunale forvaltninger kan støtte op om skolers arbejde med ordblinde elever. Notatet peger bl.a. på, at skolernes læsevejledere har brug for at kunne trække på en kommunal læsekonsulent, og at kommunale handleplaner har betydning for arbejdet med ordblinde elever.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2021

ISBN: 978-87-7182-508-4 (pdf)

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut, EVA

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

En del af:

Ordblinde elever

Stine Skaastrup Frydendal
Seniorkonsulent
Grundskole