Evaluering af trepartsaftalens pulje til opsøgende arbejde

26-05-2021

Rapporten indeholder en samlet evaluering af de projekter, der har fået støtte under puljen til opsøgende arbejde. Fokus i evalueringen ligger på virkningen af de aktiviteter, der er sat i gang i forbindelse med projekterne, og hvorvidt de har bidraget til at nå målene med puljen.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2021

ISBN: (www) 978-87-7182-510-7

Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

En del af:

VEU-trepartsaftaler

Michael Andersen
Chefkonsulent
Voksen- og efteruddannelse