VEU-trepartsaftaler

EVA har gennemført en lang række undersøgelser og evalueringer af dele af VEU-trepartsaftalen fra 2017. På denne side finder du en sammenfatning med de vigtigste resultater og analyser samt øvrige relevante rapporter.

Artikel

Undersøgelser fra EVA kan kvalificere forhandlinger om VEU-trepartsaftale

EVA har gennemført et stort antal undersøgelser og evalueringer, som belyser dele af VEU-trepartsaftalen fra 2017.

En sammenfatning af de vigtigste resultater viser, at visse initiativer er lykkedes, men at der fortsat er udfordringer med bl.a. faldende aktivitet. 

Michael Andersen
Chefkonsulent
Voksen- og efteruddannelse

Alle artikler om VEU-trepartsaftaler

Alle debatindlæg om VEU-trepartsaftaler

Alle udgivelser om VEU-trepartsaftaler