Evaluering af Puljen til opsøgende arbejde - Statusrapport 2

26-05-2021

Denne rapport er den anden statusrapport for 17 projekter, der har fået bevilget tilskud fra puljen til opsøgende arbejde, og som pr. 1. september 2020, har afleveret selvevalueringsrapporter. Rapporten samler op på projekternes erfaringerne fra, evaluerer deres fremdrift og virkninger samt i hvilket omfang de har nået de forventede mål.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2021

ISBN: (www) 978-87-7182-455-1

Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

En del af:

VEU-trepartsaftaler

Michael Andersen
Chefkonsulent
Voksen- og efteruddannelse