Elevtrivsel på erhvervsuddannelserne

28-06-2021

Rapporten giver viden om, hvordan elevtrivslen på erhvervsuddannelserne påvirker elevernes frafald. Den dykker ned i, hvordan skolerne kan indrette læringsmiljøer, der fremmer elevernes trivsel og motivation for at gennemføre deres uddannelse.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2021

ISBN: (www) 978-87-7182-550-3

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Kristine Hecksher
Chefkonsulent
Ungdomsuddannelse