AMU-udbydernes vurderinger af VEU-trepartsaftalen fra 2017 med særligt henblik på aftalepunkter om AMU

28-06-2021

Denne rapport belyser, hvordan AMU-udbyderne vurderer betydningen af en række elementer fra VEU-trepartsaftalen fra 2017. Det gælder bl.a. udbudsstruktur (herunder mulighed for landsdækkende udbud), prøver, brug af gæstelærer og forhøjet VEU-godtgørelse. Derudover er udbyderne blevet spurgt ind til deres vurderinger af, hvordan COVID-19-situationen har påvirket efterspørgslen på AMU.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2021

ISBN: (www) 978-87-7182-518-3

Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

En del af:

VEU-trepartsaftaler

Michael Andersen
Chefkonsulent
Voksen- og efteruddannelse