Styrket samarbejde mellem almen- og specialklasser

10-02-2021

Bliv inspireret af Frydenhøjskolens erfaringer med at styrke samarbejdet mellem almen- og specialklasser. Skolen har formuleret en målsætning om, at 10 procent af deres elever fra specialklasserne skal deltage i almenundervisningen. Få fx skolens procesplan til brug for lærere og pædagoger anvender.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2021

ISBN: 978-87-7182-463-6 (pdf)

Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, STUK

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

En del af:

Specialundervisning

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole