Specialundervisning

Specialundervisning er undervisning, der er tilrettelagt for elever med særlige behov. Undervisningen kan enten foregå ved, at eleven modtager støtte i den almindelige undervisningen, går i en specialklasse eller på en specialskole.

Rapport

Samarbejde mellem almen- og specialområdet

Rapporten har fokus på, hvordan skoler og kommuner arbejder med at skabe lokal praksisudvikling i relation til samarbejdet mellem almen- og specialområdet. Rapporten er en del af en større erfaringsopsamling om inklusionseftersynet, som EVA har gennemført for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole

Alle artikler om specialundervisning

Vis flere

Alle udgivelser om specialundervisning