STU og FGU’s erfaringer med nødundervisning under covid-19-pandemien

15-02-2021

Rapporten belyser de erfaringer, som skoleledere, lærere og elever på hhv. Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov (STU) og den forberedende grunduddannelse (FGU) har gjort sig i forbindelse med den nødundervisning, som fandt sted under covid-19-pandemien i foråret og sommeren 2020.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2021

ISBN: (www) 978-87-7182-493-3

Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

En del af:

Covid-19 på FGU

Kristine Hecksher
Chefkonsulent
Ungdomsuddannelse