Covid-19 på FGU

Covid-19-pandemien betød, at elever og lærere på FGU og STU måtte gøre sig nye erfaringer med virtuel undervisning. Hvordan påvirkede den exceptionelle situation elevernes læring, motivation og faglige udvikling? 

Artikel

Hovedresultater af undersøgelsen af STU og FGU's erfaringer med nødundervisning under covid-19

I denne undersøgelse, EVA har lavet for Børne- og Undervisningsministeriet, kan du blive klogere på, hvordan elever, lærere og ledere oplevede den første nedlukning i foråret 2020. Her hovedresultaterne.

Kristine Hecksher
Chefkonsulent
Ungdomsuddannelse

Alle artikler om covid-19 på FGU

Alle udgivelser om covid-19 på FGU