Opfølgning på inklusionseftersynet

10-02-2021

Denne rapport præsenterer en opsamling på erfaringerne med satspuljeinitiativet Opfølgning på inklusionseftersynet. Det er hensigten, at rapporten kan inspirere almen- og specialskoler samt kommuners arbejde med udvikling af inkluderende læringsmiljøer. Foruden rapporten er der produceret to podcastepisoder og en film, som formidler centrale erfaringer fra de involverede skoler og kommuner. Der er desuden udarbejdet tre korte inspirationsmaterialer, som indeholder eksempler fra skoler og kommuners konkrete praksis.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2021

ISBN: 978-87-7182-468-1 (pdf)

Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, STUK

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole