Skoler og kommuners arbejde med inklusion

Inklusion indebærer, at børn med særlige behov så vidt muligt skal undervises sammen med deres kammerater i den almindelige undervisning med den nødvendige støtte og de nødvendige hjælpemidler. I en række undersøgelser har EVA set på, hvordan skoler og kommuner arbejder med inklusion.

Rapport

Opfølgning på inklusionseftersynet

Denne rapport præsenterer en opsamling på erfaringerne med satspuljeinitiativet Opfølgning på inklusionseftersynet. Det er hensigten, at rapporten kan inspirere almen- og specialskoler samt kommuners arbejde med udvikling af inkluderende læringsmiljøer. Foruden rapporten er der produceret to podcastepisoder og en film, som formidler centrale erfaringer fra de involverede skoler og kommuner. Der er desuden udarbejdet tre korte inspirationsmaterialer, som indeholder eksempler fra skoler og kommuners konkrete praksis.

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole

Udgivelser om skoler og kommuners arbejde med inklusion