Inddragelse af forældre i visitationsmøder

10-02-2021

Ved hjælp af interview med forældrene har man i Thisted Kommune fokus på at udvikle mere dialogiske visitationsprocesser, hvor forældrenes viden om barnet inddrages i beslutningsprocessen. Få fx en interviewguide med en række åbne spørgsmål til forældrene.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2021

ISBN: 978-87-7182-461-2 (pdf)

Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, STUK

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole