Gymnasiale uddannelsers erfaringer med nødundervisning under covid-19-pandemien

15-02-2021

Rapporten belyser de erfaringer, som ledere, lærere og elever på de gymnasiale uddannelser har gjort sig i forbindelse med den nødundervisning, der fandt sted i foråret og forsommeren 2020. Erfaringsopsamlingen har fokus på bl.a. nødundervisningens styrings- og ledelsesmæssige rammer og organisering og pædagogik.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2021

ISBN: (www) 978-87-7182-487-2

Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

Kristine Hecksher
Chefkonsulent
Ungdomsuddannelse