Ekspertvurdering af fagligt niveau på pædagoguddannelsen

17-02-2021

Ekspertvurderingen er en del af Uddannelses- og Forskningsministeriets samlede evaluering af pædagoguddannelsen. Rapporten afdækker videngrundlag og det faglige niveau på pædagoguddannelsen på baggrund af vurderinger af kompetencemål, litteraturlister og bachelorprojekter. Vurderingen er gennemført af svenske, norske og danske eksperter.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2021

ISBN: (www) 978-87-7182-454-4

Opdragsgiver: Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM)

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt.

Relateret indhold

En del af:

Pædagoguddannelsen

Bella Marckmann
Chefkonsulent
Videregående uddannelse