Pædagoguddannelsen

Pædagoguddannelsen er landets mest søgte professionsbacheloruddannelser og EVA har løbende undersøgt kvaliteten af uddannelsen. Find udgivelser og artikler om det her.

Artikel

Eksperter vurderer pædagoguddannelsens faglige niveau

Som en del af den samlede evaluering af pædagoguddannelsen har EVA bidraget med en ekspertvurdering af det faglige niveau med fokus på kompetencemål, litteraturlister og bachelorprojekter.

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse

Alle artikler om pædagoguddannelsen

Alle debatindlæg om pædagoguddannelsen

Alle udgivelser om pædagoguddannelsen