Dialogisk visitation

12-02-2021

Rapporten har fokus på, hvordan kommuner/skoler har arbejdet med en ambition om at gøre visitationsprocesser mere dialogiske. Rapporten er en del af en større erfaringsopsamling på inklusionseftersynet, som EVA har udarbejdet for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2021

ISBN: 978-87-7182-470-4 (pdf)

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut, EVA

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Chantal Maria Pohl Nielsen
Chefkonsulent
Grundskole