Undervisere i folkeskolen og deres uddannelse

21-08-2021

Notatet præsenterer resultaterne af en registerundersøgelse af uddannelse, efteruddannelse og kompetencedækning i folkeskolen. Resultaterne viser bl.a., at andelen af undervisere uden en læreruddannelse er stigende, at efteruddannelsesaktiviteten er faldende, og at der fortsat er behov for at styrke kompetencedækningen i folkeskolen. Omfanget varierer imidlertid meget på tværs af landet.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2021

ISBN: (www) 978-87-7182-556-5

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Jens Vognstoft Pedersen
Konsulent
Videregående uddannelse