Trivsel blandt førsteårsstuderende under hjemsendelsen i foråret 2021

26-04-2021

Den lange hjemsendelse i vinteren 2020/2021 har været en ekstrem situation for de studerende på landets videregående uddannelser. Ikke mindst for nye studerende. I dette notat har EVA spurgt førsteårsstuderende, der startede i efteråret 2020, hvordan de har det på studiet i foråret 2021. Svarene sammenholdes med spørgeskemasvar fra tidligere år for at se forskellen på studietrivslen i en tid med og uden Covid-19.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2021

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

En del af:

Covid-19

Dina Celia Madsen
Områdechef
Dagtilbud for børn