Mad og måltider i dagtilbud og familie

08-04-2021

Inspiration til det pædagogiske arbejde og forældresamarbejde om sunde mad- og måltidsvaner. Vaner i forhold til mad og måltider grundlægges i barndommen og har stor betydning for vores sundhed, trivsel og fællesskaber. Mad og måltider er desuden et område med store sociale forskelle. Der er derfor store potentialer i tidligt at give børn positive erfaringer med mad og måltider, som kan danne grobund for gode valg, der bidrager til trivsel og sunde mad- og måltidsvaner.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2021

ISBN: ISBN (www): 978-87-7182-499-5

Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for udgivelsens indhold, analyser og anbefalinger. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt.

Relateret indhold

Line Buer Bjerre
Chefkonsulent
Dagtilbud for børn