Måltider i dagtilbud

Når dagtilbud har fokus på, hvordan der kan arbejdes pædagogisk med mad og måltider, gavner det børns læring, trivsel og udvikling. Siden her samler konkret inspiration og viden om at arbejde målrettet med udvikling af pædagogiske læringsmiljøer omkring mad og måltider i det enkelte dagtilbud.

Redskab

Pædagogens rolle under måltidet

Modulet kommer omkring forskellige temaer i det pædagogiske arbejde: Måltidets sociale fællesskab, børns smagskompetencer og madmod, at inddrage børn i madlavning og forberedelse, børns madmod samt madpakker. Modulet er fleksibelt, og I kan bruge det fx på en pædagogisk temadag, hvor I arbejder med alle eller flere temaer. I kan også udvælge ét tema og arbejde med det på et personalemøde.

Line Buer Bjerre
Chefkonsulent
Dagtilbud for børn

Alle artikler om måltider i dagtilbud

Udgivelser om måltider i dagtilbud