Evaluering af specialpædagogisk støtte på ungdomsuddannelserne - Hovedrapport

29-04-2021

Elever med funktionsnedsættelser kompenseres langt hen ad vejen for deres udfordringer med SPS, viser evalueringen. Dyk ned i evalueringens resultater om, hvordan skolerne kan yde specialpædagogisk støtte af høj kvalitet.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2021

ISBN: (www) 978-87-7182-513-8

Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

En del af:

Generelt om SPS

Sara Hach
Seniorkonsulent
Ungdomsuddannelse