Generelt om SPS

Specialpædagogisk støtte - SPS - kan give unge med ordblindhed eller psykiske funktionsnedsættelser bedre vilkår for at trives på og gennemføre deres ungdomsuddannelse. Hvordan styrker man elevernes udbytte af SPS? 

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse

Alle artikler generelt om SPS

Alle udgivelser generelt om SPS