Undervisning af ordblinde elever i folkeskolen

28-09-2020

Vidensnotatet formidler centrale pointer fra forskningen, som handler om almenpædagogiske forhold i skolen og rammer om undervisningen af ordblinde elever. Notatet viser bl.a., at ordblinde elever er udfordrede både fagligt og trivselsmæssigt.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2020

ISBN: 978-87-7182-422-3 (pdf)

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut, EVA

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

En del af:

Ordblinde elever

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole