Studievalgsmønstrene på erhvervsakademiuddannelserne

10-09-2020

Notatet bidrager med viden om studievalgsmønstre på erhvervsakademiuddannelserne. EVA undersøger, i hvilken grad forskellige typer studerende på erhvervsakademi-uddannelserne har søgt om optagelse på uddannelser inden for samme kommune eller samme landsdel, og hvordan forskellige typer ansøgere fordeler sig geografisk, uddannelsesmæssigt og på baggrundskarakteristika.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2020

ISBN: (www) 978-87-7182-434-6

Opdragsgiver: Danske Erhvervsakademier (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Andreas Pihl Kjærsgård
Seniorkonsulent
Videregående uddannelse