Kortlægning af folkeskolens praksis for arbejdet med ordblinde elever

28-09-2020

I denne tabelrapport sætter EVA fokus på folkeskolernes praksis i arbejdet med ordblinde elever. Rapporten kortlægger de almenpædagogiske forhold og rammer omkring undervisningen af ordblinde elever og ser nærmere på, hvad der kendetegner den undervisning, ordblinde elever modtager i folkeskolen.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2020

ISBN: 978-87-7182-433-9 (pdf)

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut, EVA

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

En del af:

Ordblinde elever

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole