Geografiske bevægelser for unge på erhvervsakademierne

10-09-2020

Notatet bidrager til vidensgrundlaget om de geografiske bevægelser for studerende på erhvervsakademiuddannelserne mht. studiestart på erhvervsakademiuddannelserne og fastholdelse efter endt uddannelse. EVA undersøger, hvor dimittenderne fra erhvervsakademiuddannelserne boede før, under og efter deres uddannelse.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2020

ISBN: (www) 978-87-7182-404-9

Opdragsgiver: Danske Erhvervsakademier

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt.

Relateret indhold

Andreas Pihl Kjærsgård
Seniorkonsulent
Videregående uddannelse