Bring specialpædagogisk kompetence ind i undervisningen

24-09-2020

Få inspiration til, hvordan samarbejdet mellem lærere og vejledere med specialpædagogiske kompetencer kan styrke udviklingen af inkluderende læringsmiljøer. I hæftet præsenteres en række refleksionsspørgsmål, som særligt vejledere og ledere kan tage afsæt i, når retning og rammer for samarbejdet mellem lærere og vejledere med specialpædagogisk kompetence skal drøftes.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2020

ISBN: 978-87-7182-419-3 (pdf)

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut, EVA

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Chantal Maria Pohl Nielsen
Chefkonsulent
Grundskole