Tværfagligt samarbejde

Det inkluderende læringsmiljø kan styrkes gennem ved at bringe specialpædagogisk viden og kompetence ind i undervisningen ved samarbejder mellem lærere, pædagoger eller specialister. Men hvordan kan det flerfaglige samarbejde organiseres?

Artikel

Tæt samarbejde mellem lærer og vejleder kan styrke inklusion

Det kan styrke undervisningen, når lærere samarbejder med vejledere, som har specialpædagogiske kompetencer. Særligt når kompetencerne bringes i spil i aktiviteter, hvor lærer og vejleder er fælles om undervisningen. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), som bl.a. sætter spot på perspektiverne i at udvikle vejledningsarbejdet med inspiration fra co-teaching.

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole

Alle artikler om Tværfagligt samarbejde

Vis flere

Alle debatindlæg om Tværfagligt samarbejde

Alle udgivelser om Tværfagligt samarbejde