Bedre skolegang med special pædagogisk støtte

15-09-2020

Få inspiration til, hvordan du som leder på en ungdomsuddannelse kan skabe gode rammer for den specialpædagogiske støtte og sætte SPS på dagsordenen som en strategisk opgave for skolen. Inspirationskataloget giver et overblik over, hvem der modtager SPS, og hvad det betyder for eleverne at modtage støtten.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2020

ISBN: 978-87-7182-418-6

Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for udgivelsens indhold, analyser og anbefalinger. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

En del af:

Generelt om SPS

Sara Hach
Seniorkonsulent
Ungdomsuddannelse