Rammeforsøg på eud - slutevaluering

08-10-2020

Rapporten samler op på erfaringerne fra en række forsøg, som har afprøvet nye måder at tilrettelægge erhvervsuddannelserne på. Formålet med forsøgene er at undersøge, om der er grundlag for at ændre i de eksisterende regler på erhvervsuddannelsesområdet. Evalueringen er lavet af EVA i samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2020

ISBN: (www) 978-87-7182-425-4

Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse