Tilrettelæggelse af undervisningen

Hvordan indretter man et undervisningsmiljø på erhvervsuddannelserne, hvor elevernes trivsel, motivation og læring bliver understøttet? EVA har udgivet en række undersøgelser af elementer i et godt undervisningsmiljø. 

Rapport

Rammeforsøg på eud - slutevaluering

Rapporten samler op på erfaringerne fra en række forsøg, som har afprøvet nye måder at tilrettelægge erhvervsuddannelserne på. Formålet med forsøgene er at undersøge, om der er grundlag for at ændre i de eksisterende regler på erhvervsuddannelsesområdet. Evalueringen er lavet af EVA i samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse

Alle udgivelser om tilrettelæggelse af undervisningen på EUD