Forsøg med karakterfri 1.g

04-03-2020

Rapporten samler op på erfaringerne med forsøget med karakterfri 1.g-klasser set fra et lærer-, elev- og ledelsesperspektiv. Bliv klogere på, hvilke indsatser skolerne har arbejdet med ifm. forsøget, og hvilke erfaringer med feedback og karakterfrihed de har gjort sig.
Forsøget med karakterfri 1.g.-klasser er udført på baggrund af aftalen om styrkede gymnasiale uddannelser fra 2016. Undersøgelsen er lavet af EVA i samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2020

ISBN: (www) 978-87-7182-328-8

Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

En del af:

Karaktergivning

Kristian Quistgaard Steensen
Seniorkonsulent
Ungdomsuddannelse