Adgangsgrundlag, frafald og ledighed for velfærdsuddannelserne

05-05-2020

I notatet finder du resultater af EVA undersøgelse af adgangsgrundlag, frafald og ledighed hos studerende på de fire store velfærdsuddannelser, nemlig sygeplejerske-, socialrådgiver-, lærer- og pædagoguddannelserne.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2020

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse