Frafald på professionsbacheloruddannelser

Professionsbachelorstuderendes uddannelse adskiller sig fra mange andre videregående uddannelser ved at inkludere praktik, som en central del. Men hvordan står det til med frafaldet på professionsbacheloruddannelserne? Det har EVA undersøgt i en række udgivelser, som er samlet her.

Artikel

Adgangsgrundlag, frafald og ledighed for velfærdsuddannelserne

EVA har undersøgt adgangsgrundlag, frafald og ledighed hos studerende på sygeplejerske-, socialrådgiver-, lærer- og pædagoguddannelserne. Undersøgelsen finder bl.a. at pædagoguddannelsen har lavere frafald, men højere ledighed end de øvrige velfærdsuddannelser

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse

Alle artikler om frafald på professionsbacheloruddannelser

Vis flere

Alle udgivelser om frafald på professionsbacheloruddannelser