Følgeforskningsprogrammet til gymnasiereformen - 4. delrapport

10-06-2020

Rapporten giver en status over foreløbige resultater og implementeringen af reformen på alle fire gymnasiale uddannelser samt en dybdegående evaluering af foreløbige resultater og implementeringen af de dele af reformen, som er særlige for hf-uddannelsen.
Udover rapporten er der lavet to faktaark, der sætter fokus på udvalgte og foreløbige resultater fra evalueringen.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2020

Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Anden information: Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem EVA og Rambøll

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

En del af:

Gymnasiereform 2017

Kristine Hecksher
Chefkonsulent
Ungdomsuddannelse