Evaluering af forsøg med tilskud til elevers indkvartering på kostafdelinger under praktik i tyndt befolkede områder

15-06-2020

Denne evaluering samler op på erfaringerne med en række forsøg med tilskud til indkvartering af elever på en kostafdeling i deres praktikperioder. Evalueringen belyser bl.a. om tilskud til indkvartering af elever med uddannelsesaftale påvirker virksomhedernes mulighed for at tiltrække elever til praktikpladser i de pågældende lokalområder og om muligheden for indkvartering på kostafdeling har betydning for elevers valg om at indgå aftale om virksomhedspraktik i et tyndt befolket område.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2020

ISBN: (www) 978-87-7182-350-9

Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

En del af:

Oplæring

Sonja Marie Staffeldt
Seniorkonsulent
Ungdomsuddannelse