Oplæring

At være i oplæring i en eller flere virksomheder eller på skolen er et afgørende element i at blive faglært. Vi har samlet EVA’s undersøgelser af oplæring.

Rapport

Evaluering af forsøg med tilskud til elevers indkvartering på kostafdelinger under praktik i tyndt befolkede områder

Denne evaluering samler op på erfaringerne med en række forsøg med tilskud til indkvartering af elever på en kostafdeling i deres praktikperioder. Evalueringen belyser bl.a. om tilskud til indkvartering af elever med uddannelsesaftale påvirker virksomhedernes mulighed for at tiltrække elever til praktikpladser i de pågældende lokalområder og om muligheden for indkvartering på kostafdeling har betydning for elevers valg om at indgå aftale om virksomhedspraktik i et tyndt befolket område.

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse

Alle artikler om oplæring

Alle debatindlæg om oplæring

Alle udgivelser om oplæring