Evaluering af forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelserne

15-06-2020

Denne evaluering samler op på erfaringerne med en række forsøg på erhvervsskoler, der udbyder Grundforløbets 1. del på satellitafdelinger i områder med svag uddannelsesdækning. Evalueringen undersøger bl.a. hvorvidt forsøgene øger søgningen til erhvervsuddannelserne, og om eleverne fastholdes i videre uddannelse på grundforløbets 2. del , efter de har gennemført grundforløbets 1. del på en satellitafdeling.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2020

ISBN: (www) 978-87-7182-395-0

Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

Sonja Marie Staffeldt
Seniorkonsulent
Ungdomsuddannelse